WORKSHOP “THÀNH PHỐ TÁI CHẾ”

April 6 2021
Xin gửi đến mọi người những hình ảnh của workshop “Thành phố tái chế” vừa qua. Các gia đình đã có thật nhiều trải nghiệm sáng tạo theo tinh thần Reggio: Không khuôn mẫu, không áp đặt, không so sánh, chỉ có Quan Sát, Thảo luận, Hỗ Trợ, Khuyến Khích, Sáng Tạo và Tôn Trọng, giữa người lớn và trẻ em, giữa bé lớn và bé nhỏ, giữa những người lớn với nhau vì chia sẻ cùng một mục tiêu: hỗ trợ trẻ phát huy mọi tiềm năng thông qua 100 ngôn ngữ của mình.
Khi tạo môi trường cho bé tự do thể hiện, bạn mới thấy mỗi bé biểu hiện một cách rất riêng thông qua muôn màu muôn vẻ Thành phố: Có thành phố rừng cây, thành phố ven biển, thành phố kẹo ngọt, có nhà chung cư, xe lu, công viên và ngôi nhà Tuyết. Bé lớn phác thảo ý tưởng và thể hiện, hoặc cùng chia sẻ công việc với mẹ, bé nhỏ khám phá nguyên vật liệu và “chỉ đạo nghệ thuật” cho mẹ với nhiều ý tưởng độc đáo bất ngờ. Sau khi ra về, VIRES xúc động khi nghe nhiều bé nói: “Mẹ ơi lần sau mình nhớ đi chỗ này nữa nha mẹ!”, “Con muốn được làm nữa mẹ ơi!”