KHOÁ ĐÀO TẠO “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO TRẺ 1-8 TUỔI THÔNG QUA MỸ THUẬT”
Theo Hướng tiếp cận Reggio, sự sáng tạo được định nghĩa là “tri thức và sự kỳ diệu của tri…
xem thêm
WORKSHOP “TRÌNH BÀY DOCUMENTATION (TƯ LIỆU SƯ PHẠM) CHO MỤC ĐÍCH TRUYỀN THÔNG”.
Trong Hướng tiếp cận Reggio Emilia, Tư liệu sư phạm (documentation) phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, trong…
xem thêm
KHOÁ HỌC “GIÁO VIÊN LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ THỊ GIÁC”
Từ những năm 1960, nhà giáo dục Loris Malaguzzi đã đưa xưởng nghệ thuật vào trong mọi trường học ở…
xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU ĐẦU TIÊN VỀ REGGIO EMILIA TỪ REGGIO CHILDREN DÀNH RIÊNG CHO VIỆT NAM
Ngày 04/08/2021 là một ngày thứ Tư thật đặc biệt đối với những người yêu mến và cam kết thực…
xem thêm