WORKSHOP “TRÌNH BÀY DOCUMENTATION (TƯ LIỆU SƯ PHẠM) CHO MỤC ĐÍCH TRUYỀN THÔNG”.

August 10 2022
Trong Hướng tiếp cận Reggio Emilia, Tư liệu sư phạm (documentation) phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có truyền thông. Nói đến truyền thông, bạn có bao giờ băn khoăn:
  • Làm thế nào để trình bày documentation (tư liệu sư phạm) bộc lộ tiềm năng của các bạn nhỏ?
  • Thiết kế và trình bày một phần tư liệu sư phạm như thế nào cho hiệu quả, sáng tạo, làm nổi bật và gây ấn tượng tốt với phụ huynh trong trường, với phụ huynh mới tiếp cận với trường, và với khách đến thăm trường nói chung?
  • Thiếu “hoa tay”, liệu có thể thiết kế nên một tư liệu sư phạm hiệu quả và tạo ấn tượng về mặt thị giác?
Workshop “Trình bày tư liệu sư phạm cho mục đích truyền thông” sẽ chia sẻ với bạn những gì VIRES học được qua quá trình nghiên cứu về tư liệu sư phạm và truyền thông:
  • Tìm hiểu các hình thức trình bày tư liệu sư phạm đa dạng: Thế giới sản phẩm truyền thông sáng tạo từ Documentation của Reggio Children
  • Hiểu các cách thức tìm kiếm và lựa chọn những phương thức trình bày – chủ đề, dữ liệu, hình ảnh, câu nói,… phù hợp để trình bày bởi một tư liệu sư phạm đẹp chưa chắc là một tư liệu sư phạm hiệu quả
  • Công cụ thiết kế ở mức căn bản để sắp xếp, thiết kế, trình bày documentation (tài liệu sư phạm) nhằm đạt được hiệu quả truyền thông với phụ huynh và công chúng
Đối tượng tham gia: Giáo viên mầm non, Quản lí, Chủ trường mầm non.
Link đăng kí: https://bit.ly/tulieutt