Cộng đồng giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam (VIRES) là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, với sứ mệnh bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiềm năng của trẻ em thông qua các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia. VIRES mong muốn chia sẻ và lan tỏa những giá trị mà giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia mang đến cho trẻ em, trong đó trẻ em được nhìn nhận như những người giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của chính mình, là công dân tích cực trong xã hội, được khuyến khích trao đổi, tương tác với bạn bè, giáo viên, gia đình và những người khác trong cộng đồng, được tự do thể hiện suy nghĩ ở góc nhìn qua hàng trăm ngôn ngữ của trẻ em. 

VIRES được công nhận và hỗ trợ từ Global Embassy, đơn vị đại diện chính thức cho Reggio Children tại Việt Nam, thành viên International Network của Reggio Children, Italy. 

Là cộng đồng tích cực và đi đầu trong các hoạt động giáo dục mầm non, VIRES đang cộng tác với các báo Thanh Niên, VietnamNews...với nhiều bài viết trong các chuyên mục liên quan đến Giáo Dục, Trẻ Em.

Tải thông cáo báo chí mới nhất tại đây: