Cộng đồng giáo dục Reggio Emilia tại Việt Nam (VIRES) là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mầm non, với sứ mệnh bảo vệ và thúc đẩy quyền và tiềm năng của trẻ em Việt Nam. Cộng đồng ra đời trong bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam cần những góc nhìn và cách làm mới để giáo dục cho trẻ em những kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21: tính sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, sự linh hoạt, sáng kiến, những kỹ năng để tương tác với cộng đồng, xã hội… Trong bối cảnh đó, VIRES mong muốn chia sẻ và lan tỏa những giá trị mà giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia mang đến cho trẻ em, trong đó trẻ em được nhìn nhận như những người giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của chính mình, là công dân tích cực trong xã hội, được khuyến khích trao đổi, tương tác với bạn bè, giáo viên, gia đình và những người khác trong cộng đồng, được tự do thể hiện suy nghĩ ở góc nhìn qua hàng trăm ngôn ngữ của trẻ em. 

VIRES được công nhận và hỗ trợ từ Global Embassy, đơn vị đại diện chính thức cho Reggio Children tại Việt Nam, thành viên International Network của Reggio Children, Italy. 

 

 

ĐỘNG LỰC CỦA VIRES

Giáo dục ở những năm tháng đầu đời có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của mỗi đứa trẻ. Chất lượng của giáo dục đầu đời có tác động đến cả cuộc đời của một người cả khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy đầu tư vào giáo dục đầu đời mang lại những lợi ích kinh tế-xã hội lớn hơn cả so với chỉ can thiệp ở các cấp học lớn hơn.

Giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận Reggio Emilia khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động khám phá – giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, gắn kết với nhà trường – gia đình – cộng đồng, sử dụng nhiều phương tiện để biểu đạt, từ đó hình thành các kỹ năng cần thiết.

VIRES mong muốn Việt Nam có nhiều hơn nữa những công dân tự tin, năng động, tích cực, sáng tạo, và đặc biệt là phát huy hết mọi tiềm năng của mình, bắt đầu từ giáo dục mầm non. VIRES tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng mà chúng tôi có sứ mệnh kết nối, để cùng nhau chúng ta sẽ đem lại những giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ nhỏ Việt Nam.

SỨ MỆNH CỦA VIRES

Bảo vệ và thúc đẩy tiềm năng của trẻ nhỏ Việt Nam thông qua các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận Reggio Emilia

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIRES:

Authenticity: Hiểu đúng, làm đúng theo tinh thần của Hướng tiếp cận Reggio Children, và làm giáo dục một cách thực chất. Các thành viên VIRES cam kết tôn trọng những giá trị và nguyên tắc sư phạm đúng đắn nhất.

Accessibility: Mọi nhà trường, gia đình và trẻ em Việt Nam đều có thể được giới thiệu, làm quen, trải nghiệm những giá trị của hướng tiếp cận Reggio Emilia. VIRES tạo một không gian an toàn và cởi mở nhất để cộng đồng dễ dàng trao đổi, kết nối và hỗ trợ nhau.

Action: Hiện thực hóa các ý tưởng bằng hành động. VIRES không chỉ là nơi tập hợp những ý tưởng tốt đẹp từ cộng đồng, mà còn là nơi biến những ý tưởng đó thành hiện thực thông qua những hành động thiết thực nhất.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA VIRES

Dành cho nhà trường:

  • Giới thiệu các mô hình trường mầm non được đào tạo và thực hành tốt hướng tiếp cận Reggio Emilia cho cộng đồng.
  • Tạo cơ hội tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường
  • Kết nối nhà trường với nguồn nhân lực giáo viên chất lượng cao, được đào tạo chính thống về hướng tiếp cận Reggio Emilia.
  • Kết nối chuyên gia hỗ trợ chuyên môn cho các trường kinh phí thấp, trường ở vùng sâu vùng xa, các nhóm trẻ gia đình, trường mầm non dành cho công nhân.

Dành gia đình và trẻ em:

  • Các chương trình hỗ trợ xây dựng kỹ năng làm cha mẹ, ứng dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia trong gia đình.
  • Các chương trình, hoạt động ứng dụng đa phương tiện để trẻ em được thể hiện một trăm ngôn ngữ của mình

Dành cho cộng đồng:

  • Các hoạt động gắn kết gia đình – nhà trường – cộng đồng để mọi người đến gần nhau hơn và cùng đóng góp cho giáo dục mầm non
  • Chia sẻ, lan tỏa thông tin đúng và đủ về hướng tiếp cận Reggio Emilia, những giá trị về quyền và tiềm năng của trẻ em, vai trò của gia đình – nhà trường – cộng đồng trong giáo dục mầm non
  • Kết nối chuyên gia, nguồn lực đa ngành, liên ngành trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục sáng tạo