TRẺ EM

CÓ MỘT TRĂM

NGÔN NGỮ
LORIS MALAGUZZI,
NHÀ SÁNG LẬP
REGGIO EMILIA APPROACH®️
TRẺ EM

CÓ MỘT TRĂM

NGÔN NGỮ
LORIS MALAGUZZI,
NHÀ SÁNG LẬP
REGGIO EMILIA APPROACH®️
TRẺ EM

CÓ MỘT TRĂM

NGÔN NGỮ
LORIS MALAGUZZI,
NHÀ SÁNG LẬP
REGGIO EMILIA APPROACH®️

GIỚI THIỆU
CHUNG

Cộng đồng Giáo dục Reggio Emilia tại
Việt Nam (VIRES) là một Doanh nghiệp Xã hội
hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non.
Cộng đồng ra đời trong bối cảnh giáo dục mầm non
giáo dục cho trẻ em những kỹ năng quan trọng nhất
của Thế kỷ 21.

Xem thêm

HƯỚNG TIẾP CẬN
REGGIO EMILIA

Hướng tiếp cận Reggio Emilia là một
cách tiếp cận mang tính đổi mới
trong Giáo dục Mầm non dựa trên
cơ sở tôn trọng

Xem thêm
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES
VIRES
Cộng đồng Giáo dục
Reggio Emilia tại Việt Nam
LITTLE EM’S
Trường Mầm non
Thế giới Mặt Trời

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO TRẺ EM

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

XEM THÊM

LẮC LƯ KHÚC KHÍCH – 15 NGÀY CHƠI ĐỂ KHỎE

“Lắc Lư Khúc Khích” là 1 sáng kiến phi lợi nhuận xuất phát từ bối cảnh giãn cách xã hội, khi trẻ em khắp nơi đang phải ở nhà trong thời gian dài, thiếu thốn cơ hội tham gia các…

CHƯƠNG TRÌNH “KỂ CHUYỆN TRÊN NHỮNG ĐÁM MÂY”

Thương các em bé phải ở nhà lâu ngày giữa lúc dịch bệnh bao vây. Thương các em bé ở trong khu cách ly bơ vơ. Thương các phụ huynh trăm công ngàn việc ở nhà, vẫn chắt chiu dành…

0

DỰ ÁN

0

giáo viên

0

trẻ em

Từ tháng 10/2020