GIỚI THIỆU
CHUNG

Cộng đồng Giáo dục Reggio Emilia tại
Việt Nam (VIRES) là một Doanh nghiệp Xã hội
hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non.
Cộng đồng ra đời trong bối cảnh giáo dục mầm non
giáo dục cho trẻ em những kỹ năng quan trọng nhất
của Thế kỷ 21.

Xem thêm

HƯỚNG TIẾP CẬN
REGGIO EMILIA

Hướng tiếp cận Reggio Emilia là một
cách tiếp cận mang tính đổi mới
trong Giáo dục Mầm non dựa trên
cơ sở tôn trọng

Xem thêm
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES
VIRES
Cộng đồng Giáo dục
Reggio Emilia tại Việt Nam
LITTLE EM’S
Trường Mầm non
Thế giới Mặt Trời
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO TRẺ EM

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

CỦA VIRES SCHOOL NETWORK

XEM THÊM

TRIỂN LÃM – TRẢI NGHIỆM “KHỞI ĐẦU CHO TRẺ TỪ 12 THÁNG ĐẾN 03 TUỔI VỚI KHÔNG GIAN HỌC TẬP REGGIO EMILIA®”

Triển lãm - Trải nghiệm "KHỞI ĐẦU CHO TRẺ TỪ 12 THÁNG ĐẾN 03 TUỔI VỚI KHÔNG GIAN HỌC TẬP REGGIO EMILIA®" Link đăng ký tham gia chương trình #MIỄN_PHÍ: https://bit.ly/Khoidauchotre-voikhonggianReggioEmilia Thời gian: 8:30 sáng Thứ Bảy, 20/08/2022 Địa điểm:…

[KHÓA ĐÀO TẠO – KHOÁ 3] GIÁO VIÊN LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

[KHÓA ĐÀO TẠO – KHOÁ 3] GIÁO VIÊN LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC VIRES mở tiếp khoá 3 của chương trình đào tạo “Giáo viên làm quen với ngôn ngữ nghệ thuật thị giác” để đáp…

0

DỰ ÁN

0

giáo viên

0

trẻ em

Từ tháng 10/2020