GIỚI THIỆU
CHUNG

Cộng đồng Giáo dục Reggio Emilia tại
Việt Nam (VIRES) là một Doanh nghiệp Xã hội
hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non.
Cộng đồng ra đời trong bối cảnh giáo dục mầm non
giáo dục cho trẻ em những kỹ năng quan trọng nhất
của Thế kỷ 21.

Xem thêm

HƯỚNG TIẾP CẬN
REGGIO EMILIA

Hướng tiếp cận Reggio Emilia là một
cách tiếp cận mang tính đổi mới
trong Giáo dục Mầm non dựa trên
cơ sở tôn trọng

Xem thêm
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES
VIRES
Cộng đồng Giáo dục
Reggio Emilia tại Việt Nam
LITTLE EM’S
Trường Mầm non
Thế giới Mặt Trời
DANH BẠ TRƯỜNG TRONG
MẠNG LƯỚI VIRES

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO TRẺ EM

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO GIÁO VIÊN

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

XEM THÊM

HOẠT ĐỘNG

CỦA VIRES SCHOOL NETWORK

XEM THÊM

Hội thảo HTC Reggio Emilia: Giáo dục là quá trình

Nhân dịp tháng kỷ niệm ngày sinh của nhà sáng lập Hướng tiếp cận Reggio Emilia - ông Loris Malaguzzi, VIRES phối hợp với Global Embassy tổ chức Hội thảo trực tuyến (online) “Hướng tiếp cận Reggio Emilia: Giáo dục…

Liên hoan kể chuyện cho trẻ em 2023 – Tìm nhà tài trợ

Kính gửi Quý Doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm đến văn hóa kể chuyện tại Việt Nam, ???̂? ???? ??̂̉ ?????̣̂? ??? ???̉ ?? ???̣̂? ??? được khởi xướng từ năm 2022 bởi cộng đồng giáo dục VIRES, và…

0

DỰ ÁN

0

giáo viên

0

trẻ em

Từ tháng 10/2020