Danh bạ trường cung cấp thông tin về các trường trong Mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận Reggio Emilia của VIRES (VIRES School Network). Đội ngũ giáo viên của các trường đều đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu được cung cấp bởi Reggio Children và Global Embassy, một bảo chứng cho chất lượng và cam kết thực hiện các hoạt động giáo dục đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của Reggio Emilia.