Danh bạ trường cung cấp thông tin về các trường trong Mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận Reggio Emilia của VIRES (VIRES School Network). Đội ngũ giáo viên của các trường đều đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu được cung cấp bởi Reggio Children và Global Embassy, một bảo chứng cho chất lượng và cam kết thực hiện các hoạt động giáo dục đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của Reggio Emilia.

Thành phố Hồ Chí Minh

Trường mầm non Thế giới Mặt trời – Little Em’s Preschool

Trường Mầm non Ngôi nhà Bé con – Em Maison Cityland Center Hills, Gò Vấp

Trường Mầm non Ngôi nhà Bé con – Em Maison Cityland Garden Hill, Gò Vấp

Wisdomland Imperia Preschool

Trường mầm non Wisdomland – cơ sở Bình Thạnh

Trường mầm non Wisdomland – Cơ sở Quận 1

Trường mầm non Wisdomland – Đảo Kim Cương

Trường mầm non Wisdomland – Cơ sở Gò Vấp

Trường mầm non Wisdomland – cơ sở Quận 6

Thủ đô Hà Nội

Trường mầm non True North

Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên

Thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky, Đà Nẵng