Mọi đóng góp của Quý Mạnh Thường quân sẽ được sử dụng cho những chương trình phi lợi nhuận dành cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên, giúp cho trẻ em Việt Nam phát triển tư duy sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và trở thành những công dân tích cực, tự tin. Tất cả hoạt động của VIRES đều có giám sát, đánh giá, có quy trình đảm bảo chất lượng, cam kết cung cấp báo cáo hiệu quả tác động và báo cáo tài chính minh bạch.

Xem các hoạt động phi lợi nhuận đã thực hiện của VIRES tại đây Tin tức và Hoạt động

Mọi đóng góp xin gửi đến:
• Chủ tài khoản: CONG TY TNHH DOANH NGHIEP XA HOI GIAO DUC REGGIO EMILIA VIET NAM
• Số tài khoản: 370 6300 0001
• Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
• Nội dung chuyển khoản: [Họ Tên]_[Số điện thoại liên lạc]

Xin chân thành cảm ơn Quý Mạnh thường quân đã đóng góp vào nỗ lực phát triển tiềm năng của mọi trẻ em Việt Nam!

0

DỰ ÁN

0

giáo viên

0

trẻ em

Từ tháng 10/2020