KHOÁ ĐÀO TẠO “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO TRẺ 1-8 TUỔI THÔNG QUA MỸ THUẬT”

August 10 2022
Theo Hướng tiếp cận Reggio, sự sáng tạo được định nghĩa là “tri thức và sự kỳ diệu của tri thức” và “quyền quan trọng nhất của nhân loại”, và nghệ thuật chính là phương tiện tuyệt vời để đảm bảo và phát triển quyền sáng tạo của trẻ nhỏ, là phần không thể thiếu của trường học Reggio. Thông qua nghệ thuật, trẻ được biểu đạt thế giới quan của mình, được thử nghiệm, khám phá và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Vậy làm sao để giáo viên gợi mở, dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ trẻ trong suốt quá trình đó? Làm sao để chọn những hoạt động phù hợp? Làm sao để hiểu trẻ hơn qua mỗi tác phẩm? Và đặc biệt là làm sao để quá trình đó thực sự nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo của trẻ?
Những câu hỏi và trăn trở đó luôn là một trong những điều quan tâm lớn đối với giáo viên Reggio. Chính vì thế, VIRES hân hạnh kết hợp cùng Vẽ Voi mang đến cho giáo viên ở Việt Nam một chương trình cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tạo ra những trải nghiệm sáng tạo cho trẻ, đặc biệt là trong hoạt động phổ biến nhất đối với trẻ em: Hoạt động Vẽ.
Bạn sẽ được:
  • Trang bị kiến thức nền tảng về Giáo dục mỹ thuật, Giáo dục sáng tạo cho trẻ em giai đoạn 1-8 tuổi
  • Hiểu quan điểm và các chiến lược của Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong phát triển sáng tạo cho trẻ em
  • Hiểu các cách thức tiếp cận với Mỹ thuật gắn với các giai đoạn phát triển của trẻ em 1-8 tuổi
  • Học và thực hành tổ chức, thực hiện hoạt động Mỹ thuật : Trước hoạt động, Trong hoạt động, Sau hoạt động