TRƯỜNG HỌC REGGIO HẠNH PHÚC – “HẠNH PHÚC LÀ CON ĐƯỜNG”

November 14 2022
Vậy là đã hơn một tuần kể từ buổi hội thảo trực tuyến “Trường học Reggio Hạnh Phúc” do VIRES phối hợp cùng Global Embassy tổ chức. Cô Phạm Ngọc Châm, hiệu phó chuyên môn trường mầm non Little Em’s đã chia sẻ về yếu tố con người của Hướng tiếp cận Reggio Emilia® – yếu tố làm nên hạnh phúc của những ngôi trường Reggio.
Trong buổi hội thảo, các anh/chị quản lý, chủ trường và các bạn giáo viên mầm non đã cùng nhau chia sẻ những băn khoăntrong quá trình xây dựng một môi trường lành mạnh, nơi mà mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui cho tất cả mọi người, từ trẻ cho đến giáo viên, nhân viên, quản lý nhà trường.
Nhiều anh chị tham gia cho biết buổi Hội thảo đã truyền cảm hứng về “Sư phạm của việc Lắng nghe”, một trong những nền tảng của Hướng tiếp cận Reggio Emilia – Luôn lắng nghe bằng nhiều phương tiện, nhiều chiều để thấu hiểu sâu sắc và toàn diện, và thấu hiểu sẽ là tiền đề cho một cộng đồng hài hòa, hạnh phúc.
“…𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑦́, 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛.”
“𝐶ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛. 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛𝑎̀𝑦.”
“𝐻𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 …”
Hội thảo kết lại khi cô Châm chia sẻ từ góc nhìn từ giáo sư Hà Vĩnh Thọ, rằng: “𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒐̛̉ 𝒚́ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒐̛̉ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒎𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄.”