TRƯỜNG HỌC REGGIO HẠNH PHÚC – “HẠNH PHÚC LÀ CON ĐƯỜNG”

November 14 2022
Vậy là đã hơn một tuần kể từ buổi hội thảo trực tuyến “Trường học Reggio Hạnh Phúc” do VIRES phối hợp cùng Global Embassy tổ chức. Cô Phạm Ngọc Châm, hiệu phó chuyên môn trường mầm non Little Em’s đã chia sẻ về yếu tố con người của Hướng tiếp cận Reggio Emilia® – yếu tố làm nên hạnh phúc của những ngôi trường Reggio.
Trong buổi hội thảo, các anh/chị quản lý, chủ trường và các bạn giáo viên mầm non đã cùng nhau chia sẻ những băn khoăntrong quá trình xây dựng một môi trường lành mạnh, nơi mà mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui cho tất cả mọi người, từ trẻ cho đến giáo viên, nhân viên, quản lý nhà trường.
Nhiều anh chị tham gia cho biết buổi Hội thảo đã truyền cảm hứng về “Sư phạm của việc Lắng nghe”, một trong những nền tảng của Hướng tiếp cận Reggio Emilia – Luôn lắng nghe bằng nhiều phương tiện, nhiều chiều để thấu hiểu sâu sắc và toàn diện, và thấu hiểu sẽ là tiền đề cho một cộng đồng hài hòa, hạnh phúc.
“…??̃ ??̣̂? ????? ???? ??́? ??̀? ?ℎ?́? đ?̂́? ??̛?̛̣?? ?ℎ?̂́? đ?̣?ℎ đ?̂̉ ??́ ?ℎ?̂̉ ??̆́? ??̆́? ??̂? ??́, ???̂̉? ℎ??̣̂? ??̃?? ?ℎ?̛ ???̛̣? ???̂́? ???? đ?̂̉? đ?̂̉ ??̆́?? ??ℎ? ??́? đ?̂́? ??́? ??̉? ??̀?ℎ ?ℎ??̂̀? ℎ?̛?.”
“?ℎ?? ??̉ ??́? ?ℎ?̂?? ??? ??̀ ???́ ???̣ ???̛?̛̀?? ℎ?̣? ℎ?̣?ℎ ?ℎ?́? ??̛́? ???́? ???̂?. ??̀?? ???́? ???̂? ?ℎ?̣̂? ?ℎ?̛́? ??̂? ℎ?̛? ??̂̀ ???́ ???̣ ??̀?.”
“???̣̂? ???̛?̛̉?? ???̉? ??́ ??̃ ??̂́ ??̆́?? ℎ?̣?ℎ ?ℎ?́? ??̀ ?ℎ?́?ℎ ???? ?ℎ?̂́? ??́ ?ℎ?̂̉, ??? đ?́ ℎ?̛?̛́?? ??̂̃? ??́? ??̂ ??̀? ???̣̂? ℎ??̣̂? ???̉ ??̀ ℎ?̛̣? ??́ đ?̂̉ ??̂̃? ???̀? đ?̂́? ???̛?̛̀?? ??̀ ??̣̂? ???̂̀? ??? …”
Hội thảo kết lại khi cô Châm chia sẻ từ góc nhìn từ giáo sư Hà Vĩnh Thọ, rằng: “??̣?? ???́? ???̂?? ???̉? ?̛̉ ?́ ???̣̂? ?̛̉ ???̂́? ??? đ?̛?̛̀??, ??̀ ??̀ ???̀? ??̂? ???, ???̂? ??? đ?̛?̛̀?? ??̀?, ??̀?? đ??? ???̛̣? ??̀?? ??̣?? ???́?.”