Huong Anna Nguyen

April 6 2021

Họa sỹ Nguyễn Quế Hương (Huong Anna Nguyen) có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy nghệ thuật sáng tạo cho trẻ em. Cô hiện đang sinh sống tại Reggio Emilia, Ý.