Nguyễn Hữu Trâm Kha

April 6 2021

Nghệ sỹ Trâm Kha tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế và Cao học tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan. Các tác phẩm của cô được triển lãm rộng rãi ở Việt Nam, Thái Lan và Pháp.