GẶP GỠ CỘNG ĐỒNG THÁNG 1 – HÌNH ẢNH VỀ TRẺ EM: Tiềm năng và quyền của trẻ

December 23 2022
Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ bảy 07.01.2023
Địa điểm: Online qua Zoom
Mời mọi người đọc trước bài viết này trước khi đăng ký: shorturl.at/puyN5
Đăng ký: https://forms.office.com/r/iW8cUcJkdC
“Image of the child” (hình ảnh về trẻ em) chính là cốt lõi và xuất phát điểm của mọi thực hành giáo dục tại Reggio Emilia. Vậy hình ảnh về trẻ em trong bạn là gì, có điểm nào khác và tương đồng với các nhà giáo dục ở Reggio, cùng thảo luận để soi xét và có những chiến lược nuôi dạy trẻ hiệu quả trong năm mới nhé!

Tham gia Gặp Gỡ Cộng đồng tháng 1, chúng ta sẽ:

  • Cùng phản tư, xác định và thảo luận về Hình ảnh của đứa trẻ trong bạn
  • Lắng nghe chia sẻ về hình ảnh đứa trẻ trong Hướng tiếp cận Reggio Emilia
  • Lắng nghe những chia sẻ về quyền của trẻ
Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người quan tâm đến trẻ nhỏ đều được chào đón để lắng nghe và cùng chia sẻ: Phụ huynh, Giáo viên, Chủ trường, Nhân viên các tổ chức xã hội, Nhà nghiên cứu…

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

  • Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ bảy 07.01.2023
  • Địa điểm: Online qua Zoom
  • Phí tham gia: Người tham gia đóng góp một khoản tự nguyện (số tiền bất kỳ) cho quỹ cộng đồng của VIRES
Thông tin thanh toán (số tiền bất kỳ):
Tên TK: CT TNHH DOANH NGHIEP XH GIAO DUC REGGIO EMILIA VN
STK: 1031958979
Ngân hàng VIETCOMBANK CN TPHCM
Nội dung chuyển khoản: [HọTên]_GGCD1
Mời mọi người đọc trước bài viết này trước khi đăng ký: shorturl.at/puyN5
Link đăng ký: https://forms.office.com/r/iW8cUcJkdC
Mong sớm gặp lại mọi người!