HỘI THẢO “HƯỚNG TIẾP CẬN REGGIO EMILIA ® – NHỮNG GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO NHÀ TRƯỜNG”

June 25 2022
Chủ nhật vừa qua, VIRES cùng Global Embassy đã tổ chức thành công buổi hội thảo “Hướng tiếp cận Reggio Emilia ® – Những giá trị mang lại cho nhà trường”. Cô Nguyễn Thị Vân Anh, hiệu trưởng trường mầm non Little Em’s đã chia sẻ tường tận những tác động tích cực của Hướng tiếp cận Reggio Emilia® đối với tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh của trường mầm non Little Em’s. Nhiều anh chị tham gia cho biết buổi Hội thảo là nguồn cảm hứng để tạo nên một môi trường học đường năng động, sáng tạo, nơi mà mọi ý tưởng của trẻ, cuả giáo viên đều được trân trọng. Đó chính là những nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn kết, lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau nhằm mang đến những điều tốt nhất cho trẻ. Nhiều anh chị cũng đặc biệt quan tâm đến Chương trình “Các Đại diện Trường Mầm non Tiêu biểu Tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia®” tại Việt Nam – chương trình đào tạo chuyên sâu về Reggio Emilia đầu tiên và duy nhất với sự tham gia trực tiếp của Reggio Children, mong rằng chương trình có thể đến được với nhiều trường học và giáo viên hơn nữa.
Chân thành cảm ơn sự tham gia của cô Nguyễn Thị Vân Anh và sự hỗ trợ từ nhà tài trợ Global Embassy