CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC REGGIO EMILIA

March 2 2022
QUAN ĐIỂM/ HÌNH DUNG VỀ ĐỨA TRẺ (IMAGE OF THE CHILD)
Để các hoạt động thường niên của VIRES được nhất quán và có chiều sâu, hàng năm VIRES sẽ đưa ra một chủ đề chính để chúng ta tìm hiểu, thảo luận và thực hành trong suốt năm. Chủ đề sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Loris Malaguzzi (23/02). Chủ đề năm nay là “Giáo dục từ quan điểm/ hình dung tích cực về trẻ em”, lý do vì đây là một trong những cơ sở nền tảng của Hướng tiếp cận Reggio Emilia, là cốt lõi chi phối toàn bộ hoạt động giáo dục ở Reggio Emilia. Điều mà những bậc phụ huynh, những người làm giáo dục cần vun đắp không chỉ là khả năng của trẻ mà còn là niềm tin về trẻ: Trẻ có sẵn trong mình những năng lực, tài năng tiềm tàng và bản tính tò mò khám phá thế giới. Do đó, hình ảnh về mỗi đứa trẻ trong suy nghĩ của chúng ta sẽ dẫn dắt mối quan hệ của ta với trẻ, quan sát, lắng nghe trẻ, chờ đợi trẻ và giúp chúng ta tạo được những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.
Để khởi động chủ đề năm, mời bạn xem các đoạn trích trong bài viết “Dạy học từ hình dung về đứa trẻ” của Loris Malaguzzi – cũng là nguồn cảm hứng chính cho chủ đề năm nay của chúng ta.
Bạn cũng có thể tải và đọc toàn bộ bài viết của Loris Malaguzzi ở đây https://www.facebook.com/groups/congdongVires/posts/397136028041692/