ALBUM "Ở NHÀ VỚI REGGIO"

VIRES giới thiệu album "Ở NHÀ VỚI REGGIO" giới thiệu các hoạt động vui chơi tại nhà đơn giản và lý thú - những hoạt động do chính các giáo viên và nhà sư phạm tại Reggio Emilia biên soạn và giới thiệu như một cách hỗ trợ các gia đình để tổ chức hoạt động cho các bé ở nhà trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh.
Xem thêm tại: https://bit.ly/ONhaVoiReggio